Cảm nhận học viên

Phần mềm ZWCAD Mechanical

ZWCAD Mechanical để thiết kế khả năng tương thích .dwg nhanh chóng và chuyên nghiệp để cung cấp mô hình và thiết kế. Thiết kế tính năng ban đầu như tạo và chỉnh sửa mô hình hóa ba chiều hình học hai chiều, vẽ và chia sẻ tệp, ZWCAD cũng có tính năng cải tiến, hợp tác và tùy chỉnh để tăng hiệu quả, như trung tâm thiết kế, pallet, công cụ cung cấp tùy chỉnh thông qua API. Khả năng tương thích vô địch và giao diện người dùng thân thiện cho phép bạn bắt đầu mà không bất kỳ đào tạo với ZWCAD.

LÝ DO ĐỂ YÊU THÍCH MÔ PHỎNG – SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS® Simulation là một danh mục các công cụ phân tích cấu trúc dễ sử dụng sử dụng phương pháp Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để dự đoán hành vi vật lý trong thế giới thực của sản phẩm bằng cách kiểm tra hầu hết các mô hình CAD. Danh mục đầu tư cung cấp khả năng phân tích tĩnh và động tuyến tính, phi tuyến tính.

Nguyễn Thái An

Bài giảng Solidworks cực kì chi tiết và thầy dạy rất dễ hiểu. Kì này em được học bổng cũng là nhờ các bài giảng tại Edu -tech đó.