Top head hunter

JYW VINA Ltd.,Co

Công ty Thương mại tổng hợp JYW VINA chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ, sản phầm phần mềm bản quyền và kĩ thuật phục vụ cho sản xuất và thương mại tại Việt Nam

Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd

Công Ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam chuyên cung cấp, lắp đặt và bảo trì thang máy, thang cuốn.