Là một người học về kỹ thuật nên với mình sự ra đời của Edu-Tech rất có ý nghĩa. Đây hứa hẹn là một sân chơi lớn dành cho các bạn yêu thích thiết kế, kỹ thuật với các kiến thức cập nhập và khóa học đa dạng.