Em cảm ơn thầy Thảo, các bài giảng của thầy hướng dẫn rất cụ thể và dễ hiểu. Học xong khóa học này em có thể tự vẽ, lắp ráp một chi tiết phức tạp mà trước đây với em là rất khó khăn.