Tin tuyển dụng

Tuyển chuyên viên đào tạo Kỹ thuật cơ khí (CAD/CAM)

Công ty Thương mại tổng hợp JYW VINA chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ, sản phầm phần mềm bản quyền và kĩ thuật phục vụ cho sản xuất và thương mại tại Việt Nam cần tuyển chuyên viên đào tạo kỹ thuật cơ khí (CAD/CAM)