Giới thiệu về giảng viên

 Tốt nghiệp chuyên ngành cơ điện tử, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 Từ năm thứ 3 đại học đã sử dụng thành thạo phần mềm Solidworks để thiết kế Robocon, làm đồ án.
 Có kinh nghiệm 4 năm làm trong các công ty nước ngoài chuyên về thiết kế và chế tạo sản phẩm sử dụng phần mềm Solidworks.