Em là sinh viên mới ra trường tuy nhiên mới đầu khả năng thiết kế 3D của em còn kém, nhờ khóa học của các thầy trên Edu-tech mà em đã có thể tự học ở nhà và tìm được một công việc tốt, em cảm ơn Edu-tech và các thầy nhiều.